top of page

Privacybeleid

A. Inleiding

 1. De privacy van onze websitebezoekers is erg belangrijk voor ons en we doen er alles aan om deze te beschermen. Dit beleid beschrijft wat we met uw persoonlijke gegevens doen.

 2. Door bij uw eerste bezoek aan onze website in te stemmen met ons gebruik van cookies in overeenstemming met dit beleid, kunnen we cookies gebruiken telkens wanneer u onze site bezoekt.

B. Verzameling van persoonlijke informatie

De volgende soorten persoonlijke informatie kunnen worden verzameld, opgeslagen en gebruikt:

 1. Informatie over uw computer, inclusief uw IP-adres, geografische locatie, browsertype en -versie en besturingssysteem;

 2. Informatie over uw bezoeken aan en gebruik van deze website, inclusief de verwijzende bron, duur van het bezoek, paginaweergaven en website-navigatiepaden;

 3. Informatie zoals uw e-mailadres, dat u ons verstrekt wanneer u zich registreert op de site;

 4. Informatie die u invoert wanneer u een profiel aanmaakt op onze website, zoals uw naam, profielfoto, geslacht, geboortedatum, datingstatus, interesses en hobby's, opleidingsachtergrond en professionele achtergrond;

 5. Informatie zoals uw naam en e-mailadres, die u invoert om u te abonneren op onze e-mails en/of nieuwsbrieven;

 6. Gegevens die u invoert wanneer u gebruik maakt van de diensten van onze website;

 7. Informatie die wordt gegenereerd tijdens het gebruik van onze site, inclusief wanneer, hoe vaak en onder welke omstandigheden u deze gebruikt;

 8. Informatie met betrekking tot de aankopen die u doet, de diensten die u gebruikt of de transacties die u uitvoert op onze site, waaronder uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en bankgegevens;

 9. Informatie die u op onze website plaatst met de bedoeling deze op internet te plaatsen, waaronder uw gebruikersnaam, profielfoto's en de inhoud van uw berichten;

 10. Informatie in alle communicatie die u ons per e-mail of op onze website stuurt, inclusief hun inhoud en metadata;

 11. Alle andere persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt.

Voordat u persoonlijke informatie over een andere persoon aan ons bekendmaakt, moet u toestemming van die persoon verkrijgen om die persoonlijke informatie vrij te geven en te verwerken onder de voorwaarden van dit beleid.

 

C. Gebruik van uw persoonlijke gegevens

Persoonlijke informatie die via onze website aan ons wordt verstrekt, wordt gebruikt voor de doeleinden die worden beschreven in dit beleid of op de relevante pagina's van de site. We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om:

 1. Om onze website en ons bedrijf te beheren;

 2. Onze website voor u personaliseren;

 3. Uw gebruik van de op onze website aangeboden diensten toestaan;

 4. U de goederen sturen die op onze site zijn gekocht;

 5. U voorzien van de diensten die op onze site zijn gekocht;

 6. U afschriften, facturen en betalingsherinneringen sturen en uw betalingen innen;

 7. U niet-marketing commerciële communicatie sturen;

 8. U e-mailmeldingen sturen waar u uitdrukkelijk om heeft verzocht;

 9. U onze nieuwsbrief per e-mail sturen, als u daarom heeft verzocht (u kunt ons te allen tijde laten weten dat u onze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen);

 10. U marketingcommunicatie sturen met betrekking tot ons bedrijf of zorgvuldig geselecteerde externe bedrijven waarvan wij denken dat ze interessant voor u kunnen zijn, in de vorm van een publicatie, of als u uitdrukkelijk uw toestemming hebt gegeven, per e-mail of vergelijkbare technologie ( u kunt ons op elk moment laten weten dat u geen marketingcommunicatie meer wenst te ontvangen);

 11. Statistische informatie over onze gebruikers aan derden verstrekken (zonder dat deze derden met deze informatie een individuele gebruiker kunnen identificeren);

 12. Verzoeken en klachten met betrekking tot uw website die door of met betrekking tot u zijn gedaan, verwerken;

 13. De veiligheid van onze website handhaven en fraude voorkomen;

 14. Controleer de naleving van de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van onze website (inclusief het controleren van privéberichten die worden verzonden via de privéberichtenservice van onze website); en

 15. Andere gebruiken.

Als u persoonlijke informatie op onze website plaatst om deze te publiceren, zullen we deze publiceren en kunnen we die informatie gebruiken in overeenstemming met de toestemmingen die u ons verleent.

Uw privacy-instellingen kunnen worden gebruikt om het plaatsen van uw informatie op onze website te beperken en kunnen worden aangepast in uw privacy-instellingen op de website.

Zonder uw uitdrukkelijke toestemming zullen wij uw persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekken voor hun direct marketing, of die van andere derden.

E. Openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens

We kunnen uw persoonlijke informatie bekendmaken aan al onze werknemers, functionarissen, verzekeraars, professionele adviseurs, agenten, leveranciers of aannemers voor zover redelijkerwijs noodzakelijk voor de doeleinden uiteengezet in dit beleid.

We kunnen uw persoonlijke informatie bekendmaken aan elk lid van onze groep van bedrijven (dit betekent onze dochterondernemingen, onze uiteindelijke houdstermaatschappij en al haar dochterondernemingen) voor zover dat redelijkerwijs noodzakelijk is voor de doeleinden uiteengezet in dit beleid.

We kunnen uw persoonlijke gegevens vrijgeven:

 1. Voor zover wij daartoe wettelijk verplicht zijn;

 2. In het kader van lopende of toekomstige juridische procedures;

 3. Om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen (inclusief het verstrekken van informatie aan anderen met het oog op fraudepreventie en kredietrisicovermindering);

 4. Aan de koper (of potentiële koper) van een bedrijf of activa in ons bezit dat we willen (of overwegen) te verkopen; en

 5. Aan elke persoon van wie we redelijkerwijs denken dat hij een integraal onderdeel is van een rechtbank of andere autoriteit die jurisdictie heeft over de openbaarmaking van dergelijke persoonlijke informatie, indien, naar onze mening, een dergelijke rechtbank of dergelijke autoriteit waarschijnlijk zou verzoeken om de openbaarmaking van dergelijke persoonlijke informatie.

Tenzij anders bepaald in dit beleid, zullen we uw persoonlijke gegevens niet doorgeven aan derden.

F. Internationale gegevensoverdracht

 1. De informatie die we verzamelen, kan worden opgeslagen, verwerkt en overgedragen naar elk land waarin we actief zijn, zodat we de informatie kunnen gebruiken in overeenstemming met dit beleid.

 2. De informatie die we verzamelen, kan worden overgedragen naar de volgende landen, die geen gegevensbeschermingswetten hebben die gelijkwaardig zijn aan die in de Europese Economische Ruimte: de Verenigde Staten van Amerika, Rusland, Japan, China en India.

 3. Persoonlijke informatie die u op onze website plaatst of indient voor publicatie, kan via internet over de hele wereld beschikbaar zijn. We kunnen het gebruik, goed of slecht, van deze informatie door derden niet voorkomen.

 4. U gaat uitdrukkelijk akkoord met de overdracht van persoonlijke informatie zoals beschreven in deze Sectie F.

G. Bewaring van uw persoonlijke gegevens

 1. Deze sectie G beschrijft ons beleid en onze procedures voor het bewaren van gegevens, ontworpen om ons te helpen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen met betrekking tot het bewaren en verwijderen van persoonlijke informatie.

 2. Persoonlijke informatie die we voor welk doel dan ook verwerken, wordt niet langer bewaard dan nodig is voor dat doel of voor die doeleinden.

 3. Niettegenstaande de overige bepalingen van deze Sectie G, bewaren we documenten (inclusief elektronische documenten) die persoonsgegevens bevatten:

  1. Voor zover wij daartoe wettelijk verplicht zijn;

  2. Als we van mening zijn dat de documenten relevant kunnen zijn voor lopende of mogelijke juridische procedures; en

  3. Om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen (inclusief het verstrekken van informatie aan anderen met het oog op fraudepreventie en het verminderen van kredietrisico).

H. Beveiliging van uw persoonlijke gegevens

 1. We zullen redelijke technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen nemen om verlies, misbruik of wijziging van uw persoonlijke gegevens te voorkomen.

 2. We zullen alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt opslaan op beveiligde servers (beveiligd met wachtwoord en firewall).

 3. Alle elektronische financiële transacties die via onze website worden gedaan, worden beschermd door coderingstechnologieën.

 4. U erkent dat de overdracht van informatie via internet inherent onveilig is en dat we de veiligheid van uw gegevens die via internet worden verzonden niet kunnen garanderen.

 5. U bent verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van het wachtwoord dat u gebruikt om toegang te krijgen tot onze website; we zullen u niet om uw wachtwoord vragen (behalve wanneer u zich identificeert op onze website).

I. Wijzigingen

We kunnen dit beleid af en toe bijwerken door een nieuwe versie op onze website te plaatsen. U dient deze pagina regelmatig te controleren om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen in dit beleid. We kunnen u per e-mail of via de privéberichtenservice op onze website op de hoogte stellen van wijzigingen in dit beleid.

J. Uw rechten

U kunt ons vragen om u te voorzien van alle persoonlijke informatie die wij over u hebben; de overdracht van dergelijke informatie is onderworpen aan de volgende voorwaarden:

 1. Het voorleggen van voldoende bewijs van uw identiteit (voor deze doeleinden accepteren we over het algemeen een fotokopie van uw paspoort, gecertificeerd door een notaris, plus een originele kopie van een energierekening met uw huidige adres).

We kunnen de persoonlijke informatie die u opvraagt, achterhouden voor zover wettelijk toegestaan.

U kunt ons op elk moment vragen uw persoonlijke gegevens niet te verwerken voor marketingdoeleinden.

In de praktijk geeft u vooraf uitdrukkelijk aan dat wij uw persoonsgegevens gebruiken voor marketingdoeleinden of bieden wij u de mogelijkheid om het gebruik van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden te weigeren.

K. Websites van derden

Onze website bevat hyperlinks naar websites van derden en informatie over hen. We hebben geen controle over deze sites en zijn niet verantwoordelijk voor hun privacybeleid of -praktijken.

L. Informatie bijwerken

Laat het ons weten als de persoonlijke informatie die we over u hebben, moet worden gecorrigeerd of bijgewerkt.

Meneer Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een bestand met een identifier (een reeks letters en cijfers) die door een webserver naar een webbrowser wordt verzonden en door de browser wordt opgeslagen. De identifier wordt vervolgens teruggestuurd naar de server telkens wanneer de browser een pagina van de server opvraagt. Cookies kunnen "permanent" of "sessie" zijn: een permanente cookie wordt door de browser opgeslagen en blijft geldig tot de vervaldatum, tenzij de gebruiker deze vóór deze vervaldatum verwijdert; Wat een sessiecookie betreft, deze verloopt aan het einde van de gebruikerssessie, wanneer de browser wordt gesloten. Cookies bevatten over het algemeen geen informatie die een gebruiker persoonlijk kan identificeren, maar de persoonlijke informatie die we over u opslaan, kan worden gekoppeld aan informatie die is opgeslagen in cookies en wordt verkregen door cookies. {SELECTEER DE JUISTE FORMULE We gebruiken alleen sessiecookies / permanente cookies / sessiecookies en permanente cookies op onze website.}

 1. De namen van de cookies die we op onze website gebruiken en de doeleinden waarvoor we ze gebruiken, worden hieronder beschreven:

  1. We gebruiken Google Analytics en Adwords op onze website om: {INCLUDE ALL THE WAYS COOKIES ARE USED ON YOUR SITE} een computer te herkennen wanneer een gebruiker de website bekijkt / gebruikers te volgen terwijl ze door de website navigeren / het gebruik van een winkelwagentje op de website te activeren website / het gebruik van een website verbeteren / het gebruik van de website analyseren / de website beheren / fraude voorkomen en de websitebeveiliging verbeteren / de website voor elke gebruiker personaliseren / gerichte advertenties sturen die voor bepaalde gebruikers interessant kunnen zijn (beschrijf uw andere doelen);

 2. In de meeste browsers kunt u cookies weigeren of accepteren. Bijvoorbeeld:

  1. met Internet Explorer (versie 10) kunt u cookies blokkeren door gebruik te maken van de vervangende parameters voor cookiebeheer die beschikbaar zijn door te klikken op "Extra", "Internetopties", "Vertrouwelijkheid" en vervolgens op "Geavanceerd";

  2. met Firefox (versie 24), kunt u alle cookies blokkeren door op "Extra", "Opties", "Vertrouwelijkheid" te klikken en vervolgens "Gebruik gepersonaliseerde instellingen voor geschiedenis" te selecteren in het vervolgkeuzemenu en "Accepteer cookies" uit te schakelen. websites ”; en

  3. met Chrome (versie 29), kunt u alle cookies blokkeren door naar het menu "Personaliseren en beheren" te gaan en vervolgens op "Instellingen", "Geavanceerde instellingen weergeven" en "Inhoudsinstellingen" te klikken en vervolgens "Voorkomen dat sites worden geopend" te selecteren. "in de kop " Cookies ".

Het blokkeren van alle cookies zal een negatief effect hebben op het gebruik van veel websites. Als u cookies blokkeert, kunt u niet alle functies van onze website gebruiken.

 1. U kunt cookies die al op uw computer zijn opgeslagen verwijderen. Voorbeeld:

  1. met Internet Explorer (versie 10) moet u het cookiebestand handmatig verwijderen (instructies hiervoor vindt u hier  http://support.microsoft.com/kb/278835 );

  2. met Firefox (versie 24), kunt u cookies verwijderen door op "Extra", "Opties" en "Privacy" te klikken, vervolgens "Gebruik aangepaste instellingen voor geschiedenis" te selecteren en op "Toon cookies" te klikken en vervolgens op "Alle cookies verwijderen" ; en

  3. met Chrome (versie 29) kunt u alle cookies verwijderen door naar het menu "Personaliseren en beheren" te gaan en vervolgens op "Instellingen", "Geavanceerde instellingen weergeven" en "Browsegegevens verwijderen" en vervolgens op "Cookies en gegevens van modules van andere sites verwijderen" te klikken ”voordat u op“ Browsegegevens verwijderen” klikt.

 2. Het verwijderen van cookies zal een negatief effect hebben op het gebruik van veel websites.

bottom of page